Basic Partitions

write register

yazma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT