Basic Partitions

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT