Batch Job

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

workstation

iş istasyonu

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT