Batch Job

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT