Batch Processing

wound core

sarılmış çekirdek

write register

yazma belleği

wrap-around

başa sarmalı

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

Batch Processing

Gerek duyulan üretim miktarlarının tek bir ürünün özel makinelerde sürekli biçimde üretilememesi durumunda benimsenen metot.

LEAVE A COMMENT