Battery Pack

write current

yazma akımı

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT