Baud Rate

working storage

çalışma belleği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

Baud rate

Bir sayısal iletim şebekesindeki sinyal hızı ölçüsü.

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT