Baud Rate

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

wrap-around

başa sarmalı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT