Bayes estimation

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT