Bayesian decision theory

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT