Bbs

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

workstation

iş istasyonu

wound core

sarılmış çekirdek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT