Bdc

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

write register

yazma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT