Beam

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

beam

levent; levende sarmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

wrap-around

başa sarmalı

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT