Beam

wrap-around

başa sarmalı

beam

levent; levende sarmak

write

yazma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT