Before-Image

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write current

yazma akımı

write register

yazma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT