Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write cycle

yazma çevrimi

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write

yazma

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT