Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT