Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT