Bell

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

wound core

sarılmış çekirdek

LEAVE A COMMENT