Bell

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

zone

bölge, yöre, alan

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT