Benchmark

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

Benchmark

Sabit referans noktası veya kıyaslama standardı. Çoğunlukla endüstriyel firmalarda yapılan herhangi bir uygulama türünde görülen en yüksek performans durumunu ifade Read more

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT