Benchmark Test

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

wound core

sarılmış çekirdek

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT