Bent Arrow

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

wrap-around

başa sarmalı

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT