bias

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

bias

verev

Bias

elektriksel işlem referans seviyesi belirlemek amacıyla bir röleye, transistöre veya başka bir elektriksel komponente uygulanan elektriksel veya manyetik gücü belirten Read more

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT