Bidirectional

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

wrap-around

başa sarmalı

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

write

yazma

LEAVE A COMMENT