Bidirectional Support

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

write

yazma

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT