Bin Feed

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT