Binary-Coded Decimal

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT