Binary File

write register

yazma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workstation

iş istasyonu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT