Binary Search

wound core

sarılmış çekirdek

wrap-around

başa sarmalı

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT