Binary System

workstation

iş istasyonu

zone

bölge, yöre, alan

workload

iş yükü

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT