Binary System

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

LEAVE A COMMENT