BIOS; basic input/output system

wrap-around

başa sarmalı

write enable notch

yazılabilir çentiği

zone

bölge, yöre, alan

write access

yazma erişimi, yazmak için

write

yazma

wound core

sarılmış çekirdek

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT