bit

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write access

yazma erişimi, yazmak için

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT