bit

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workstation

iş istasyonu

working storage

çalışma belleği

LEAVE A COMMENT