bit

write head

yazma kafası

Bit

İki tabanlı sayı sistemindeki herhangi bir sayı; 0 veya 1

write enable notch

yazılabilir çentiği

write register

yazma belleği

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT