Black-And-White

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT