Blank Character

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write register

yazma belleği

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT