Blanket

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wound core

sarılmış çekirdek

blanket

battaniye

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT