Blend

write enable notch

yazılabilir çentiği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

working storage

çalışma belleği

blend

karıştırmak, harmanlamak, karışım, harman

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write register

yazma belleği

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT