Block Selection

working storage

çalışma belleği

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write cycle

yazma çevrimi

LEAVE A COMMENT