Bode diagram

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

write

yazma

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

Bode Diagram

Boda Çizim

write head

yazma kafası

LEAVE A COMMENT