Bode diagram

write current

yazma akımı

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write access

yazma erişimi, yazmak için

Bode Diagram

Boda Çizim

workload

iş yükü

working storage

çalışma belleği

write head

yazma kafası

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT