Body

write cycle

yazma çevrimi

working storage

çalışma belleği

write current

yazma akımı

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

Body

Gövde

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT