Boldface

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zone

bölge, yöre, alan

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT