Bookmark

wound core

sarılmış çekirdek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

wrap-around

başa sarmalı

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT