Boolean Algebra

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

write current

yazma akımı

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

LEAVE A COMMENT