Boolean Character

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write

yazma

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

write access

yazma erişimi, yazmak için

LEAVE A COMMENT