Boolean Instructions

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

write access

yazma erişimi, yazmak için

write current

yazma akımı

write head

yazma kafası

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT