Boolean Operator

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT