Boot Loader

write current

yazma akımı

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write enable notch

yazılabilir çentiği

workstation

iş istasyonu

LEAVE A COMMENT