Boot Manager

write head

yazma kafası

workstation

iş istasyonu

write enable notch

yazılabilir çentiği

write register

yazma belleği

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workload

iş yükü

LEAVE A COMMENT