Boot Record

workload

iş yükü

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

write access

yazma erişimi, yazmak için

working storage

çalışma belleği

write enable notch

yazılabilir çentiği

write

yazma

write cycle

yazma çevrimi

write current

yazma akımı

LEAVE A COMMENT