Bootcode

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

write enable notch

yazılabilir çentiği

write current

yazma akımı

zone

bölge, yöre, alan

workstation

iş istasyonu

write head

yazma kafası

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT