Bootstrap

working storage

çalışma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

write cycle

yazma çevrimi

write head

yazma kafası

workload

iş yükü

zone

bölge, yöre, alan

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

LEAVE A COMMENT