Bootstrap

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

workstation

iş istasyonu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

LEAVE A COMMENT