Bottom Margin

write enable notch

yazılabilir çentiği

working storage

çalışma belleği

write cycle

yazma çevrimi

workload

iş yükü

write current

yazma akımı

write access

yazma erişimi, yazmak için

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT