Bottom-Up Programming

write current

yazma akımı

write enable notch

yazılabilir çentiği

write head

yazma kafası

working storage

çalışma belleği

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

write cycle

yazma çevrimi

zone

bölge, yöre, alan

LEAVE A COMMENT