Boundary Value

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

working storage

çalışma belleği

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

write register

yazma belleği

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

LEAVE A COMMENT