Boundary Value

write once optical disk; WOOD

bir kere yazılır optik disk

write enable notch

yazılabilir çentiği

write cycle

yazma çevrimi

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

workstation

iş istasyonu

workload

iş yükü

worksheet

taslak, Işlem Tablosu

LEAVE A COMMENT