Bourdon tube

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

wound core

sarılmış çekirdek

Bourdon tube

Burdon tüpü

write

yazma

workstation

iş istasyonu

write access

yazma erişimi, yazmak için

wrap-around

başa sarmalı

LEAVE A COMMENT