Box

wound core

sarılmış çekirdek

zoom(to)

(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmek

zero bit insertion

sıfır bitini araya sokma

zerofill, zeroise

sıfırla doldurmak

zero code suppression

sıfır kodlarını yoketme

write

yazma

LEAVE A COMMENT